>...............>
 
 
 
 

..  
Bullfighting in SpainALEPH - de stier (slot)
Met de komst van nieuwe beschavingen in het Middellandse Zee-gebied ontstonden ook nieuwe go-
den en nieuwe religies en de Stiergod verdween bijna helemaal (dat doet me er aan denken dat ik 
nogeens moet nagaan waarom de stier het symbool is van Sint Marcus de evangelist), misschien is 
vandaag de dag zijn enige domein nog de astrologie, Taurus het teken voor kunstenaars en levens-
genieters met als heersende planeet Venus...
   Kortom, toen de Stier Zeus de beeldschone prinses Europa tot zich nam en ontvoerde naar Kreta 
werd dit het begin van een nieuw tijdperk en een nieuwe beschaving die zich nog steeds verder ont-
wikkelt: Europa...
   Het eerste letterteken van ons alfabet is de A, of liever ALEPH: de phoenicische stier, en heb ik 
om al deze redenen als voorbeeld genomen voor mijn logo.
 
 
Ahome_nl.html
              begin
front of a lyre from Ur (Iraq) 2500 B.C.Assyrian relief of storm-god Adad (Louvre, Paris) 800 B.C.Hathor-shrine in Deir-el-Bahri (Egypt) 1480 B.C.Rython from Knossos (Crete) 1400 B.C.