........................
.
 
 

Bullfighting in Spain ALEPH - de stier

Iets over het logo dat ik gebruik en tevens een verhaaltje over een machtige godheid uit vroeger tijden, die we al lang vergeten zijn. Hoewel....

De Sumerieërs 4000 jaar geleden, hadden verschillende goden. Eén van hen, Adad (oorspr.Enlil), werd vereerd als de god van de storm en de donder, maar ook als de vruchtbaar makende regengod. Zijn symbool was de stier. Ook de oude Egyptenaren hadden een god die met de stier (of beter met het rund) werd geassocieerd, genaamd Hathor, de godin van de liefde en de vreugde die de wereld en alles wat daarin is schiep. De Grote God van de bevolking van Kreta was half mens met een stierekop en werd later bekend als de Minotaurus. In de nog later ontstane griekse mythologie, vermomd Zeus zichzelf als een stier om de phoenicische prinses Europa te ontvoeren en brengt haar naar Kreta waar ze met de koning trouwt.

Al deze oude beschavingen hadden hun eigen letterschrift, een ideografisch systeem dat uit veel verschillende tekeningetjes bestond. Onder de eersten die een fonetisch systeem ontwikkelden was het zeevaardersvolk de Phoeniciërs, die een "alfabet" van ongeveer 30 tekens gebruikten om daarmee klanken aan te geven (eigen-lijk syllaben). 

 Ahom_2nl.html
             vervolg 
 
 
front of a lyre from Ur (Iraq) 2500 B.C.Assyrian relief of storm-god Adad (Louvre, Paris) 800 B.C.Hathor-shrine in Deir-el-Bahri (Egypt) 1480 B.C.Rython from Knossos (Crete) 1400 B.C.