kalyves1.jpg
kalyves2.jpg
kalyves3.jpg
Kályves  e. o. 
Oik.Kouneloskylas
Bericht uit de Mani
.
KÁLYVES

intro

In 2001 kwamen mijn partner en ik voor 't eerst in Kardhamyli voor een vakantie van 2 weken. In 2002 en 2003 kwamen we terug en in dat laatste jaar huurden we een oude 'pirgos' voor zes maanden in 2004, met het idee te zien of dit de ideale plek was en er een geschikt huis te vinden was. In de zomer van 2004 belandden we zo in Kalyves en in het najaar kwam het tot een deal en werden we eigenaar van een in bedenkelijke staat verkerende 'hut'.

Vanaf 2005 zijn we begonnen met renoveren, wat in de praktijk neerkomt op een nagenoeg volledig herbouwen van het huis. In de daaropvolgende jaren ben ik ieder jaar zo'n zes maanden in Kalyves bezig geweest en gaandeweg deel van de gemeenschap daar geworden.

Dit deel zal dus gewijd zijn aan 'De Hutten', wat de betekenis is van de naam Kalyves. Mettertijd komt hier een afdeling met de geschiedenis van het dorp, er zal algemene informatie over dorp en omgeving komen en er komt een afdeling met de reisverslagen die ik in de eerste jaren na de aankoop vanuit Griekenland naar het thuisfront stuurde.
Via de links hiernaast wordt je verder geleid.

Tilburg, januari 2011.